Engagemang på Sommarforum

Sommarforum-här skapas engagemanget som sedan blir till verklighet i våra bostadsområden, en plats för möten mellan förtroendevalda på lokal nivå. Årets sommarforum, det 24:e i ordningen, ägde rum på hotell Dalecarlia i Tällberg och samlade runt 85 deltagare från tre regioner; Mitt, Aros-Gävle och Norrland. Här avhandlades under tre dagar frågor kring boendet, folkrörelsen, lokalt engagemang, förnyelse och framtid.

Programmet var varvat med föreläsningar, grupparbeten och egen tid, en variation som gav något åt alla. Gullvig Schinkevitsch, engagerad i lokala Hyresgästföreningen i Tillberga utanför Västerås tyckte att det var uppmuntrande att träffa andra som är intresserade av samma sak. ”Jag har fått ut mest av att prata med andra engagerade”, svarar hon på frågan vad som varit bäst med Sommarforum.

Att nätverka och utbyta idéer och tankar är ett av syftena med forumet och grupparbetena var ordnade så att det skulle gå att göra det under organiserade former. Under första dagen diskuterades det egna boendet samt deltagarnas engagemang i den lokala Hyresgästföreningen, under andra dagen togs bra exempel samt motgångar och hinder upp i grupparbetena. Tredje och sista dagen ägnades åt Hyresgästföreningens framtid – hur ser våra utmaningar ut och vad är det för slags organisation vi ska vara i framtiden?

Via föreläsningarna fick vi kunskap och inspiration. Vi fick lära oss om bostadspolitikens historia av PG Nyström, jurist på Hyresgästföreningen. ”Samma argument används av politiker och bostadsföretag nu som på 20-talet” menar PG som bland annat tar upp diskussionen om marknadshyran och hyresgästens rättigheter. Vi fick också förhandstitta på en film om Hyresgästföreningens historia som kommer ha officiell premiär under Almedalsveckan. Obefintliga rättigheter för hyresgästerna, jordstampade golv, vräkningar, hemlöshet och nödbostäder var några av de förutsättningar som gjorde att ett antal personer valde att gå samman och starta en förening för att öka hyresgästernas rättigheter. ”Undra hur samhället hade sett ut om inte Hyresgästföreningen hade funnits” var en kommentar som hördes efter filmvisningen. Ganska mycket sämre tror vi såklart!

Vi fick även en inspirerande föreläsning om folkrörelsen av Jörgen Hammarin, nyligen pensionerad folkrörelseutvecklare från region Mitt. ”Vad är en bra folkrörelse” frågade Jörgen oss. ”Tydliga mål som engagerar”, ”engagemang”, ”närhet till medlemmarna”, ”hållbar grundidé” samt ”gemenskap och samarbete” blev några av svaren från deltagarna.

En föreläsare som lyckades få publiken att både skratta och gråta var Patrik Andersson från Borlänge. Patrik är mannen som satte Borlänge på kartan både här i Sverige och internationellt när han mot alla odds startade ett Somaliskt landslag i bandy. ”Kan han fixa ett bandylag kan jag fixa en lokalförening i mitt bostadsområde” kommenterade Kikki Asp, lokalt engagerad i Oxhagen, Örebro efter föreläsningen. 

En inblick i hur det egentligen ser ut i våra lokala föreningar fick vi under musikkabarén ”Ett ännu starkare vi!” framförd av Bredsjö kulturkooperativ som baserat manuset på intervjuer gjorda med hyresgäster, förtroendevalda och anställda. Efter föreställningen följde en kort diskussion där bland annat de sociala arrangemangen som gårdsfester togs upp. ”Kanske är det de sociala sammanhangen och mötesplatserna som behövs idag?” undrade Alf Wikström, regissör och samtalsledare.

Många intryck, nya kunskaper, kontakter och idéer ska nu bearbetas när årets deltagare kommit hem. Brita Eriksson Renström från Nyköping sammanfattade Sommarforum såhär: ”Om man sätter ett frö tar det ett tag för det att gro. Vi tar nu med fröet och planterar det i våra föreningar.” Tarmo Makslahti från Krokom: ”Sommarforum ger inspiration som blir till idéer när jag kommer hem. Eller… egentligen tar jag nog idéerna rakt av men det känns som att det är mina egna.”