Det är dags att ge tillbaka till hyresgästerna

Det finns all anledning för fastighetsägare att hålla sina krav på hyreshöjningar på en låg nivå även i år. Det goda ekonomiska läge som gav rekordlåga hyreshöjningar förra året håller i sig och Sveriges hyresgäster behöver få ta del av det.

Vi går in i hösten och därmed i förhandlingarna om 2017 års hyror. Och vi kan konstatera att inte mycket har förändrats i förutsättningarna sen vi förhandlade senast. Räntorna är historiskt låga, prognoser pekar på fortsatt låg inflation och i närtid finns inga indikationer på större kostnadsökningar för fastighetsbranschen generellt.

Det finns ingen synbar anledning till varför årets förhandlingar skulle resultatera i högre hyreshöjningar. Det gynnsamma ekonomiska läget gör att merparten av vår regions bostadsföretag stärkts under 2016 och uppvisar ökande plusresultat. Det talar för att större återhållsamhet med hyreshöjningar. Den fastighetsägare som har en annan uppfattning har ett jobb framför sig att bevisa grunden för sin ståndpunkt.

Hyreshöjningar slår hårt mot en redan hårt pressad grupp människor och den svenska ekonomin. Det bor nästan tre miljoner hyresgäster i Sverige, två tredjedelar av dessa hyresgästerna ska klara sig på en inkomst. Tillsammans betalar dessa över 100 miljarder i hyra varje år. En hyreshöjning på två procent skulle innebära hyresökning på 2,2 miljarder kronor och urholkar kraftigt hyresgästernas köpkraft och slår hårt mot de hyresgäster som redan idag lever med små ekonomiska marginaler. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor betydelse.
För vad gynnar egentligen hyresgäster och samhälle mest – att hyresgästerna lägger mer pengar på hyra till redan välkonsoliderade bostadsföretag eller att de använder sitt konsumtionsutrymme till ökad livskvalitet för egen del och till gagn för den svenska konsumtionsmarknaden som helhet?

För höga hyror är ett samhällsproblem. I en tilltagande bostadsbrist i merparten av landets kommuner blir det allt svårare hitta en egen bostad till en rimlig kostnad. Nyproducerade och renoverade lägenheter har idag så höga hyresnivåer att lägenheterna blir oåtkomliga för den stora gruppen bostadssökande. Om hyrorna i den stora massan av hyreslägenheter tillåts glida iväg mer än kostnadsutvecklingen i samhället riskerar hyresrätten på sikt att prisa ut sig som bostadsform och vi får en ökad social segregation. En sådan utveckling gagnar varken hyresgäster, bostadsföretag eller samhälle.

Det är dags att ge tillbaka till hyresgästerna. Historiskt har hyresgästerna tagit sitt ansvar. Hyreshöjningar har accepterats för att täcka skatteomläggningar, ränteökningar, driftskostnadsglidningar och hyresbortfall för tomma lägenheter. När de ekonomiska vindarna nu vänt för bostadsföretagen är det inte mer än rätt att de nu tar sitt ansvar mot hyresgästerna och medger den lättnad på hyran som nuläget ger utrymme för. Det är att ta ansvar – för sina hyresgäster, för sitt företags långsiktiga välmående och inte minst för samhället.

Helena Frisk, Ordförande Hyresgästföreningen region Mitt

Marcus Kjellin, Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Mitt

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.