Dags för hyresförhandlingar

"Goda ekonomiska förutsättningar står mot underhållsbehov och nybyggnation i årets hyresförhandlingar". Så sammanfattas nuläget av Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg i Hyresgästföreningen region Mitt (Dalarna, Södermanland, Värmland och Örebro län).

Nu står Hyresgästföreningen och hyresbostadsföretagen inför att börja förhandlingarna om hyrorna för 2020. Vi har bett Marcus Kjellin att sammanfatta nuläget:

- De generella förutsättningarna i landet ger fortsatt ekonomisk medvind för fastighetsmarknaden i allmänhet och hyresbostadsföretagen i synnerhet, vilket talar starkt för att 2020 bör bli ytterligare ett år med förhållandevis låga hyreshöjningar, lägre än förra årets.

Samtidigt är behovet av att öka underhåll och att göra moderniseringar av de äldre befintliga hyresbostäderna fortsatt stort, vilket ställer många bostadsföretag inför en stor ekonomisk utmaning. Ytterligare sten på börda läggs av den tilltagande bostadsbristen som driver fram behov av kostnadstunga investeringar.

- Vi ser med tacksamhet på att ödet givit oss de senaste årens positiva konjunkturläge som med låga räntor och förhållandevis låga kostnadsökningar möjliggjort för många av våra motparter att kunna ta igen och genomföra mycket tunga underhållsinvesteringar inom ramen för en hyresutveckling som är rimlig för hyresgästerna. Vi ser med tillförsikt fram emot att denna trend kommer att fortsätta även för 2020 och att den tillfälliga uppgång i hyreshöjningarna 2019 var ett tillfälligt trendbrott som nu bör kunna följas av avsevärt lägre hyreshöjningar det kommande året”, säger Marcus Kjellin.

- Fokus i höstens förhandlingar kommer säkerligen att fortsätta ligga på hur parterna gemensamt ska kunna verka för att möjliggöra fortsatt hög investeringstakt. Situationen varierar mellan olika företag och olika kommuner.

För att parterna ska kunna ta sitt ansvar fullt ut för bostadsmarknadernas bästa är det enligt Marcus Kjellin viktigt att alla förhandlingar förs utifrån lokala förutsättningar, utifrån varje orts och företags specifika situation med individuella förhandlingslösningar, det är en nyckelfråga för att parterna framgångsrikt ska kunna ta sitt ansvar.

Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg i Hyresgästföreningen Region Mitt.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.