Bygga bort bostadsbristen tar tid

Örebro län har länge varit tudelat; bostadsbrist i Örebro med kranskommuner medan de gamla bruksorterna kämpat med överskott, trots att de kommunala bostadsföretagen rivit hundratals lägenheter.

 

Bristen ökar, överskott minskar

Det som hänt de senaste åren är att brist-regionen runt Örebro blir allt större, samtidigt som färre kommuner rapporterar överskott. 2015 är det bara två kvar: Ljusnarsberg och Laxå.

I Degerfors och Karlskoga råder numera balans. Karlskoga har till och med brist på bostäder i centralorten, och nya bostäder byggs.

Även i Laxå syns en liten ljusning: antalet outhyrda lägenheter har minskat och kommunen bedömer att det nu behöver byggas ett mindre antal lägenheter.
Uppdämt behov i Örebroregionen

Byggandet i länet, framför allt i Örebro och Kumla, kom igång ordentligt 2012 efter många år på sparlåga. 2014 blev 1 200 nya bostäder klara i länet. Och ska man lita på kommunernas bedömning (se tabell nedan) kommer byggtakten att öka ännu mer de närmaste åren. En viss försiktighet är dock på sin plats, planerna brukar oftast vara större än det som verkligen byggs.

I centrala Kumla planerar kommunen att riva ett antal äldre bostäder för att ge plats för nya flerbostadshus i anslutning till ett nytt resecentrum. I Nora och Lindesberg har det mest byggts småhus tidigare, men nu planeras även för flerbostadshus.
Fler hyresrätter behövs

De senaste åren har allt fler kommuner angett att det fattas hyreslägenheter. Framför allt saknas tvåor och treor. 2015 är det bara Degerfors och Ljusnarsberg som inte ser något behov av nya lägenheter.

Läs mer på vår faktasajt hurvibor.se