Bostadspolitik inför valrörelsen

Tredje mötet med politiker i Ljusnarsbergs kommun skedde tisdag 13:e februari i Hyresgästföreningens lokal på Gärdet. Denna gång med representanter från Sverigedemokraterna, Centern och Liberalerna.

Under de senaste mötena har vi träffat representanter från alla partier utom Moderaterna och Miljöpartiet. Samtliga partier visade otroligt bra kännedom om bostadspolitiska frågor i Ljusnarsberg. Båda Sverigedemokraterna och Centern vill utveckla nya hyresrätter under allmännyttan, men även renovera befintliga fastigheter.Liberalerna håller för renovering av bostadsbestånd i allmännyttan men står för utveckling av nya bostadsrätter och hyresrätter med främst hjälp genom privata aktörer som HSB. Sverigedemokraterna och Centern tycker att befolkningspyramiden av kommunens invånare krävs i planering av nya hyresrätter, med hänsyn till äldre anpassade bostäder. Dock betonar Sverigedemokraterna att kommunen behövs för att utveckla hyresrätter till alla grupper, för att de ska bli mer attraktivt och lockande för de som vill flytta från städerna.

Enligt Centern har renoveringen av Krokfors varit på agendan i ett decennium, dock har ekonomiska begränsningar fördröjt projektet. Att nybyggnation i stället för delrenovering lönar sig i Krokfors var Centern och Sverigedemokraterna överens om. Alla de närvarande politikerna var överens om att både nybyggnation och renovering av hyresrätter är nödvändigt i kommunen. Olikheter i åsikterna om prioriteringar kändes inte som ett hinder för Ljusnarsbergs utvecklingsarbete. 

I bilden från höger är: Tomas Berntsson (SD), Mathias Eriksson (SD), Niklas Hermansson (C), Mats Larsson (SD), Lennart Axelsson (Hyresgästföreningen), Anita Wennberg (Hyresgästföreningen), Shahrzad Jafari (Hyresgästföreningen), Hendrik Bijloo (L) och Laila Stockfors (Hyresgästföreningen).

 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.