Bostadskongressen

Bostadshälsa stod i centrum när Hyresgästföreningen arrangerade Bostadskongress i Örebro.

Tisdagen den 5 december samlades ett hundratal deltagare för att samtala om begreppet Bostadshälsa på Conventum i Örebro. Syftet med dagen var att lyfta fram boendet som en avgörande välfärdsfråga, en förutsättning för ett gott liv och en god hälsa, psykiskt, fysiskt och socialt. ”De inbjudna kom från olika verksamheter, myndigheter och partier som har inflytande över och berörs av frågorna”, berättar Jenny Lindberg, som är chef för enheten Bättre Boende på Hyresgästföreningen. ”Vi vill skapa en gemensam bild av samhällets utmaningar och pröva om det går att bryta låsningar och hitta nya vägar framåt tillsammans. Bostadshälsa är ett begrepp som vi har myntat. Det ligger i tiden, att även prata om hur folk mår”. 

Hyresgästföreningen presenterade i samband med Bostadskongressen en rapport om ekonomiska skillnader mellan olika boendeformer. "Skillnaderna behöver minska mellan de som hyr sitt boende och de som äger sitt boende. Nya siffror visar att det skiljer flera tusenlappar och det är inte rimligt", konstaterar Helena Frisk, som är ordförande i Hyresgästföreningen, region mitt. Läs mer om rapporten i Hem & Hyra via länken. 

Föreläsare var Dr Riyadh Al-Baldawi, docent i psykiatri, Maria Soares Lindberg och Tove Samzelius från Rädda Barnen och Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef på White Örebro. Dr Riyadh tog upp hur det är att mötas med en bakgrund i olika kulturer. Rädda Barnen berättade om rapporten ”En plats att kalla hemma – barnfamiljer i bostadskrisens skugga”. Barn far illa idag och det behövs lagstiftning kring barn och deras boende. Viktoria Buskqvist pratade om det nya flockdjuret och visade framtidsscenarion som pekade på att vi kommer bo lite trängre, men mer flexibelt, samt möjligheterna med att dela gemensamma utrymmen.

Pennybridge Poetry inledde och avslutade dagen med slagkraftig och tänkvärd poesi och Flenvärldsorkester berättade om hur de förenat olika kulturer, språk, religioner och politik med hjälp av musiken, deras svängiga musik fyllde rummet och lämnade ingen oberörd. Ett annat viktigt inslag var berättelser från Värmland och Örebro om Huskurage och om att våga agera när något känns fel. ”Våga Bry Dig” är en satsning ÖrebroBostäder informerade om och de har bland annat utbildat sin personal i att se tecken på misshandel eller barn som far illa och kan nu göra orosanmälan. Intressanta panelsamtal avrundade både för-och eftermiddagens ämnen med "vad är Bostadshälsa?" och "livet i och mellan husen". 

Deltagarna hade även möjligheten att nätverka och samtala med utställare under dagen, dem var Örebro Stadsmission, ÖrebroBostäder AB, Tegelbruket, BostadFörst, Rädda Barnen, Kvinnohuset, Verdandi och Hyresgästföreningen. Moderator för dagen var Karin Hagman.

Vill du se Bostadskongressen Örebro i efterhand går det jättebra, följ bara länken.