Bostadsbristen breder ut sig i Värmland

Sex av Värmlands kommuner har bostadsbrist 2015. Det är två fler än året före. Och ytterligare tre har brist på bostäder i centralorten.

Byggandet i botten

Antalet nybyggda bostäder i Värmland har sjunkit under många år. Men i början av 2015 sattes många byggen igång, och det går i linje med vad kommunerna räknar med de närmsta åren.

I Karlstad och Hammarö planeras för uppemot 1 500 nya bostäder, till största del lägenheter. Dock ska man ha i minnet att det som verkligen byggs brukar bli mindre än vad kommunerna förväntar sig.

Överskotten minskar

Fyra kommuner i Värmland (se kartan) uppger att de fortfarande har problem med tomma lägenheter. Hagforshem, som redan rivit många hundra bostäder, planerar att riva ytterligare ett 60-tal lägenheter de närmaste två åren.

Totalt sett i Värmland minskar antalet lediga lägenheter, och det gäller även i mindre kommuner.

Fel lägenheter lediga

Bedömningen av läget på bostadsmarknaden är ingen exakt vetenskap, utan det som kallas brist kan ibland handla om att bostäderna inte möter befolkningens behov. Ett vanligt problem är att lediga bostäder finns i en ort i utkanten av kommunen, samtidigt som det är brist på bostäder i centralorten. Det gäller till exempel Torsby, Sunne och Filipstad.

Läs mer på vår faktasajt hurvibor.se