Bengt berättar - om stöd och råd i ditt boende

Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. Bengt Ohlsson, Hyresjuridiska enheten, kan berätta mer om hur det ser ut i Dalarna, Södermanland, Värmland och Örebro län. Det finns likheter och skillnader geografiskt sett.

- Förra året kom det många temperaturfrågor. Det har vi inte haft i år. Aktuellt året runt är lägenhetens skick. Den delen skiljer sig inte åt mellan länen, det är ganska likartat. Något som sticker ut på ett positivt sätt i Värmland är att det är färre fall av störningar där och färre blir det år från år. Kan de företagen ha hittat metoder som råder bot på sådana problem?

-I Södermanland har vi dubbelt så många ärenden mot de andra länen. Det handlar ofta om små privata hyresvärdar med dålig kunskap om förvaltning. Dalarna har ingen onormal mängd ärenden, en del drar dock ut på tiden pga kunskapsluckor hos hyresvärden. Örebro län är mer som en grå medelmassa, här finns mycket allmännytta och många företag är medlemmar i Fastighetsägareföreningen. Det tycker vi är bra.

I Örebro län behöver Hyresgästföreningens jurister sällan gå till Hyresnämnden eller Tingsrätten då kunskapen om vad som gäller är högre och det finns en tydlig motpart.

- Ett ärende stack ut under 2018, då hyresgästerna fick dela på 65 000 kronor. Vi företrädde medlemmar i 1619 fall under 2018, och det ser ut att bli ungefär samma mängd i år.

Läs mer här via Stöd och råd.

Bengt Ohlsson, Hyresjuridiska enheten, Hyresgästföreningen Region Mitt

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.