Bättre ventilation med Gonas hjälp

Frisk luft är livsnödvändigt. Ibland fungerar inte ventilationen, eller något annat i lägenheten. Felanmäl alltid i första hand, men händer det inget, kontakta oss. Det gjorde en hyresgäst i Örebro, med gott resultat. Ersättningen för den bristfälliga ventilationen blev 10 700 kronor.

Gona Chalak, ärendehandläggare

Ärendet berör en känd hyresvärd i Örebro som under en lång tid tillhandahållit en defekt ventilation till en hyresgäst. Miljökontoret har varit inblandade och har kunnat styrka den defekta ventilationen, men  hyresvärden höll fast vid att ingen ersättning skulle utgå.

Men många e-mail vändor senare, och efter att Gona Chalak, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, tillslut inte haft ett annat val än att hota med deponering så gav sig hyresvärden. Svaret som kom var följande (namnet är borttaget med hänsyn till medlemmen):
Hej! Vi har tänkt om, vi vill inte ligga i tvist med våra hyresgäster så vi kommer ersätta XX från 2016-07 – 2017-06. Den uträknade ersättningen är 10 700 kronor.

Deponering är ett effektivt verktyg när det kommer till hyresvärdar som är ersättningsskyldiga men som vägrar betala. Gona Chalak, som sedan dess haft många andra ärenden, minns nu tillbaka på detta:

- Hyresgästen hade haft problem en längre tid och hyresvärden hade lovat att åtgärda problemet men det dröjde jättelänge. Jag begärde en ersättning för det. Miljökontoret var också inblandat.

- Det blev en längre kommunikation med hyresvärden och jag stod fast vid det som vi yrkade på. Då tänkte hyresvärden om, sammanfattar hon med ett brett leende.

Dagligen får medlemmar hjälp via våra ärendehandläggare, med frågor om ventilation och mycket annat. Du kan även läsa mer och få råd och stöd via denna webbsida. Allt gott önskar vi dig!
 

Bli medlem nu, från 75 kronor i månaden

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad för dig själv och för andra