Aktuellt om hyrorna i Dalarna, Södermanland, Värmland och Örebro län

Årets hyresförhandlingar står för dörren och förutsättningarna varierar stort mellan de kommunala bostadsföretagen i Hyresgästföreningen Region Mitt. Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg berättar mer:

- Samtidigt som många företag fått starkare ekonomi till följd av den långvariga högkonjunkturen och tilltagande bostadbristen står flera av dem inför stora underhållsbeting och drastiskt ökade underhållskostnader.

- I flera kommuner hotar dessutom stora taxeökningar*. Det varierande utgångsläget förstärker nödvändigheten av att bedriva förhandlingarna utifrån varje företags lokala förutsättningar, ett behov som Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer nu rustar sig för att kunna möta.

prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om hyror, vad som ingår och hur förhandlingarna går till

Länk till Hyresgästföreningens pressinformation

 

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.