WSP: Risk att vi överproducerar bostäder

WSP, ett analys- och teknikkonsultföretag, anordnade tidigare idag ett bostadspolitiskt seminarium där Stefan Attefall (KD), f.d. bostadsminister, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Landsting och Maria Pleiborn, WSP deltog.

Stefan Attefall menade bl.a. att det nuvarande hyressättningssystemet ska behållas; han vill inte skapa oro hos människor och tror inte på chockhöjda hyror. Systemet kan dock behöva justeras. Han efterfrågade en tydligare social dimension i bostadspolitiken. Han sade också att det är för få kommunpolitiker som kan bostadsfrågan.

Jan-Ove Östbrink framhöll den sociala bostadspolitiken i Tyskland och frågade om vi klarar bostadssituationen utan att införa social housing.

Maria Pleiborn var tydlig med att det är rörligheten på bostadsmarknaden som är viktigast, inte bostadsbyggandet. Hon såg en risk att vi överproducerar bostäder om vi bygger så mycket som nu nämns. De övriga deltagarna såg inte denna risk.

Hyresgästföreningen region Stockholm finner det anmärkningsvärt att WSP ser en risk för överproduktion av bostäder. Det är genom att bygga bostäder som vi löser bostadsbristen.