Vill bygga bostäder i Frihamnen

Som en del i det gigantiska stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, tittar nu Stockholms stad på att bygga bostäder och företagsfastigheter i området kring Frihamnen. Det är exploateringskontoret som har sett över möjligheterna till att bygga i området, och har kommit fram till att det finns potential för 1750 nya bostäder. En stor del av beslutet uppges grundas på att containerverksamheten planeras att flytta till den nya hamnen Norvik i Nynäshamn, vilket påverkar transportfrekvensen i området. Nämnden uppger dock i sitt beslut att det är ett komplicerat område att bygga i, och det skulle kräva ytterligare utredningar. Kommunfullmäktige kommer ta beslut om fortsatt utredning den 13 juni. Klart är att projektet ligger långt fram tid, då de första bostäderna i så fall skulle kunna börja byggas 2027-2030, och vara en avslutande del i projektet Norra Djurgårdsstaden, som beräknas vara klart 2030 och innefatta 12 000 nya bostäder.

 Läs mer här!