Valla för alla! Protestmöte utanför Stockholms stadshus

Det var en blåsig och kall 30 november när de boende från Valla Torg, i Årsta, protesterade utanför Stockholms stadshus mot hur samrådet inför upprustningen skötts av Stockholmshem. Dag och tid var väl valda eftersom att kommunfullmäktige hade möte just då. Trots det isande vädret hade närmare ett hundratal boende slutit upp.

Rebecca Nordgren Rooth, som ingår i samrådsgruppen, höll ett bra tal där hon berättade om den oro som många av de boende känner eftersom att samrådet inte fungerar. Att Stockholmshem inledningsvis pratade om hyreshöjningar på cirka 50 procent, att de förvisso har backat från den siffran, men att de fortfarande är långt till vad de boende anser vara rimligt. Vilket gör att många äldre och ensamstående är oroliga över om de kommer att ha råd att bo kvar.

Samrådsgruppen hade kontaktat Karin Wanngård (S), ordförande för Stadshus AB och Kadir Kasirga (S) som är ordförande för Stockholmshem och bett dem komma ut för att ta emot protestlistorna från de boende samt att svara på frågor. Kadir Kasirga kom ut men ville inte komma med några löften om kommande hyresnivåer. Däremot bjöd han in samrådsgruppen till ett möte med honom och Ann-Margarethe Livh, (V), bostadsborgarråd för vidare diskussioner.

Rebecca Nordgren Rooth höll tal utanför stadshsuet