Tillsammans lyckades vi!

När alla goda krafter går samman kan vi göra skillnad! Just så gick det till när lokala hyresgästföreningen Baldin i Norsborg, Hyresgästföreningen Botkyrka/Salem och verksamhetsutvecklare Ajla Hadzijahic Alic tillsammans stoppade och omförhandlade ett avtal om hyran för områdets p-platser.

När bostadsföretaget Din bostad i Botkyrka ville höja hyran för p-platserna med 100 procent ombads hyresgästerna dessutom att så fort som möjligt skriva under avtalet.

Nu agerade LH Baldin kraftfullt och snabbt. De började samla in namn på protestlistor och kontaktade Kim Lindholm på Hyresgästföreningen Botkyrka/Salem. Kim tog i sin tur kontakt med Ajla på regionkontoret som bokade möte med bostadsföretaget.
– Jag är ju ingen hyresförhandlare men eftersom det här gäller parkeringsplatser så gjorde jag ett försök, säger Ajla. Jag fick några mycket goda råd inför mötet av förhandlare Stefan Björk.  

Ajla lyckades förhandla fram ett nytt avtal med väsentligt lägre nivåer med en liten och stegvis höjning under ett antal år. Till sist och kanske den viktigaste delan av det nya avtalet; Parterna är överens om att förändringar som bostadsföretaget vill göra i framtiden ska föregås av samråd med hyresgästerna. 

Anne Routsalainen ordförande i LH Baldin är mycket nöjd:
– Vi har fått  tack från många hyresgäster och vi har redan startat samråd med bostadsbolaget inför kommande förändringar av gårdarna. 

LH Baldins protestlistor,  Ajlas förhandling och inte minst bostadsbolagets insikt om vikten av hyresgästernas förtroende ledde till ett lyckat resultat.