Stora byggplaner när staden vill sänka ner Hammarbyvägen

En nedsänkning av Hammarbyvägen kan ge möjligheter för runt 800 nya bostäder menar Martin Skillbäck, projektchef vid Stockholms stad. I nuläget så delar vägen stadsdelarna Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad, men om vägens grävs ner i en tunnel så skulle ytan användas mer effektivt menar Skillbäck. Förutom möjligheterna till nya bostäder så skulle också bullernivån från trafiken i området sänkas. Ett stort frågetecken är dock kostnaden för projektet, som beräknas landa på en miljard kronor.

Källa: SVT Nyheter