Stockholm ska få fler äldreboenden

Efter år 2024 kommer behovet av vårdplatser för äldre att öka i Stockholm. År 2040 kommer behovet vara 7 850 platser, jämfört med dagens 5 630. Nu planeras 16 nya vård- och omsorgsboenden i staden, som ska stå klara senast 2040. Clara Lindblom, äldreborgarråd, menar att det är viktigt med framförhållning och ger följande kommentar till DN. ”Vi behöver få igång ett långsiktigt helhetsgrepp på alla typer av äldreboenden, det är viktigt att ha med ett äldreperspektiv i samhällsplaneringen.” Att det är viktigt att planera i god tid står klart, då en byggprocess i Stockholm i snitt tar 7 till 8 år. Det första boendet håller redan på att byggas och planeras vara klart 2019.

Läs mer på dn.se