Simon Safari: Vi beklagar Fastighetsägarna Stockholms agerande

Fastighetsägarna Stockholm har idag meddelat att de avbryter överläggningar om hyresfrågor med Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi är förvånade över detta och beklagar djupt att Fastighetsägarna Stockholm agerar på detta sätt, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Samtidigt undrar vi hur det kan komma sig att Fastighetsägarna kommer med detta besked nu när vi har flera inbokade förhandlingstillfällen den närmaste veckan?

Hyresgästföreningen region Stockholm har redan förhandlat och slutit avtal om hyrorna 2016 för närmare 100 000 lägenheter i Stockholmsregionen. Nya överenskommelser både med allmännyttiga och privata fastighetsbolag blir klara hela tiden.

– Vi tar vårt ansvar som förhandlingspart och värnar inte bara om hyresgästerna utan också om samhällsekonomin. Med alltför höga hyreshöjningar, minskar hyresgästernas konsumtionsutrymme, och det kan få allvarliga effekter på ekonomin, säger Simon Safari.

Inför årets förhandlingar har Fastighetsägarna Stockholm gjort stora mediala utspel om sina synpunkter på Hyresgästföreningens agerande inför och under förhandlingarna. De hänvisar till vad de påstår vara två år av resultatlöst arbete kring hyressättningsfrågor som orsak till att säga upp kontakten med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen har deltagit i dessa hundratals arbetstimmar med överläggningar, satsat lika mycket resurser och har också trott och hoppats på ett bättre samarbetsklimat med motparten. En förhandling är alltid en kompromiss mellan parterna men det vi har mött i dialogen är en motpart som ensidigt förväntar sig kunna diktera villkoren för relationerna mellan parterna.

Så hur kan vi försöka förstå det som nu sker? Förhandlingarna fungerar bra med många av våra motparter men inte med Fastighetsägarna Stockholm. Vi har också mycket konstruktiva samtal inom Hyreskommittén om framtida lösningar för hyressättningsfrågor. Är det kanske just det som är Fastighetsägarnas problem. Att vi är på väg mot något bättre och att förhandlingarna fungerar är kanske inte den bild de vill sätta?

I Hyreskommittén har Hyresgästföreningen region Stockholm, Stockholms allmännyttiga bostadsbolag och Fastighetsägarna Stockholm fört samtal för att utveckla och förbättra hur hyrorna sätts i Stockholms stad. Det handlar om att hitta former för hur hyror ska sättas på ett konsekvent sätt som blir begripligt och tydligt. Hyror ska utgå från vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende. En systematisk hyressättning skapar också förutsättningar för ett gott förhandlingsklimat.