Simon Safari kommenterar utredningen om hyressättningsystemet

Regeringens förhandlingsledare Claes Stråth har överlämnat sin rapport kring utvecklingen av dagens hyressättningssystem till statsråden Per Bolund och Magdalena Andersson.

Rapporten är resultatet av det uppdrag som förhandlingsledare Claes Stråth fick av regeringen i våras att ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas. Uppdraget har skett i samråd med Hyresgästföreningen, Sabo och inledningsvis även med Fastighetsägarna Sverige, tills de lämnade arbetet.

– Vi välkomnar att utredningen slår fast att det kollektiva förhandlingssystemet ska bestå, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Med de åtgärder som föreslås i rapporten kommer de årliga förhandlingarna att effektiviseras, tvistelösningen kommer att förbättras, det kommer att bli tydligare hur hyrorna sätts och hur hyresstrukturen ser ut. Hyresgästföreningen och Sabo har ställt sig bakom rapporten och kommer att genomföra de föreslagna åtgärderna.

Simon Safari. Fotograf: Jonas Lundborg