Seminarium om samplanering av kollektivtrafik och bostäder

Stockholms Byggmästareförening arrangerade tidigare idag ett seminarium om samplanering av kollektivtrafik och bostäder. Enheten för kommunikation och opinionsbildning bevakade seminariet.

Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen inledde med att presentera sitt arbete. Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering från stat/landsting/kommun/brukaravgifter/privata investerare av infrastrukturprojekt. Uppdraget är bl.a. att utveckla kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Avtal och slutrapport ska vara klara och redovisas i december 2017.

Hans-Erik Malmros, Stockholms läns landsting menade att det är viktigt att hålla fast vid Stockholmsförhandlingen (fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder).

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg pratade om att incitament för kommunerna att växa har tagits bort. Detta är en del av förklaringen till varför det inte byggs tillräckligt mycket. Det är viktigt att hela Stockholmsregionen känner sig som vinnare i en förhandling, inte bara några. Kommunerna i regionen går inte i takt, det behövs en bättre samverkan mellan kommunerna.

Gunilla Glantz, Nacka kommun framhöll att det är angeläget med bindande avtal. På så sätt kan inte någon part dra sig ur projekt.

Lars Berglund, Folkhem menade att för byggherrar är det viktigt med tydlighet och klara förutsättningar. Tunnelbaneutbyggnaden räcker inte för att lösa bostadsbristen i Stockholmsregionen.