Samarbete ger nya idéer i norrort

Onsdagen 20 januari träffade regionens projektgrupp Viinorr representanter från föreningarna i norra Stockholm.

Projektet syftar till att hitta nya samarbetssätt bland annat för ökad lokal närvaro och att stärka hyresgästernas inflytande.

Under mötet väcktes många nya idéer och intensiva diskussioner. Frågor som diskuterades var bland annat hur vi fångar upp hyresgästernas behov och hur vi förstärker känslan av medlemsnytta till våra medlemmar. Detta första möte mellan hela projektgruppen och representanter från föreningarna kommer förhoppningsvis följas upp med fler möten framöver.

Medlemsnytta, hyresgästernas behov och mycket annat diskuteras runt kaffebordet. Fotograf: Johan Flyckt