Region Stockholm i Upplands-Bro

Simon Safari, regionordförande, Bengt Johansson, ordförande Hyresgästföreningen Upplands-Bro och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Camilla Janson berättade om byggherrars stora intresse för kommunen, att minst 30 procent av de nybyggda bostäderna ska vara hyresrätter och att allmännyttan nästa år ska börja bygga 200 hyresrätter (beståndet nu 2 000 lägenheter) och planer finns för ännu fler. I ett längre tidsperspektiv planeras för ca 11 000 nya bostäder. Kommunen äger en liten del av marken, ca 5 procent.

Hon ser gärna en samverkan med Hyresgästföreningen när det gäller arbete för en högre turtäthet för pendeltåget till Bro.

Simon och Bengt pratade om andelen hyresrätter (ca 27 procent), den höga borgensavgiften (0,35 procent) som AB Upplands-Brohus ska betala till kommunen och lokala nybyggnadsprojekt.

Bengt Johansson, Simon Safari och Camilla Jansson