Region Stockholm i Täby

Simon Safari, regionordförande, Karl-Axel Karlsson, ordförande Hyresgästföreningen nordost och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Leif Gripestam berättade att det inte byggts så mycket i Täby förut, skatteutjämningssystemet var en orsak till detta, men att han vill öka bostadsbyggandet. Av de nyproducerade bostäderna ska ca 10-15 procent vara hyresrätter. Han tycker att det kommunala planmonopolet kan luckras upp och att det är för dålig konkurrens inom byggbranschen. Det är tydligt fokus på det affärsmässiga i markpolitiken.

Han tycker att ”hyresregleringen” ska avskaffas, det nuvarande hyressättningssystemet är orsaken till bostadsbristen. Han jämför bostäder med andra varor och produkter, t.ex. bilar.

Simon och Karl-Axel pratade om den låga andelen (ca 8 procent) hyresrätter, det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och lokala bostadspolitiska frågor.

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm träffar Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby. Fotograf: Henrik Ludvigsson