Region Stockholm i Sundbyberg

Simon Safari, regionordförande, Anders Gustafson, ordförande Hyresgästföreningen Sundbyberg och delar av kansliet träffade förra veckan Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Mikael T Eriksson pratade om att det är en stor andel hyresrätter som byggs nu, att kommunen planerar för 19 000 nya bostäder, att intresset från byggherrar är stort och infrastrukturens betydelse.

Mikael T Eriksson menar att det är viktigt med blandade upplåtelseformer och att vi bygger samhällen – inte bara bostäder.

Simon och Anders pratade om den stora andelen hyresrätter i kommunen, utvecklingen av Kymlingeområdet, den eventuella ombildningen av del av allmännyttan och att hyresrätten är lönsam.

Simon Safari, Mikael T Eriksson och Anders Gustafson