Region Stockholm i Sollentuna

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade tidigare idag Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna och Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Henrik Thunes och Thomas Ardenfors pratade om försäljningen av del av Sollentunahem, det relativt stora intresset från byggherrar att bygga hyresrätter vilket beror på efterfrågan och att mark upplåts med tomträtt, markanvisningstävlingar, kollektivtrafikens koppling till bostadsbyggandet och en önskan om en utvecklad dialog med hyresgäster.

Simon pratade om att andelen hyresrätter i kommunen minskar, vikten av en aktiv markpolitik, konkurrensen inom byggbranschen, konsekvenserna av bostadsbristen och inkomstkraven inom allmännyttan.