Region Stockholm i riksdagen

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Leif Nysmed (S), riksdagsledamot Stockholms län i civilutskottet och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Simon lyfte frågor som skärpt lagstiftning om ökat inflytande för hyresgäster vid upprustning, att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar behöver vässas och hur investeringsstödet för nya hyresrätter kommer att fungera i Stockholm. Simon pratade också om vårt arbete med systematiserad hyressättning.

Leif Nysmed (S) och Simon Safari pratade bostadspolitik