Region Stockholm i Nynäshamn

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade igår Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Patrik Isestad pratade om bristen på arbetskraft inom byggbranschen, att kommunikationerna till och från Nynäshamn behöver förbättras, att samarbete över kommungränserna är angeläget, att hyresrätten är viktig för näringslivet och att det byggs för lite i Stockholmsregionen men att det inte räcker med förtätning.

Simon pratade om den bristande konkurrensen inom byggbranschen, vikten av en aktiv markpolitik och ett ökat regionalt och nationellt inflytande över bostadspolitiken, att andelen hyresrätter som byggts på senare tid i kommunen behöver öka, kommunens bostadsförsörjningsansvar och infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet.

Simon Safari regionordförande och Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn