Region Stockholm i Nacka

Simon Safari, regionordförande, Dennis Gråfors, Hyresgästföreningen Nacka/Värmdö och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare veckan Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Mats Gerdau berättade att 20 000 bostäder ska byggas i Nacka fram till 2030. I dessa ingår de 13 500 bostäderna Nacka åtagit sig att bygga enligt Stockholmsförhandlingen. Av de 20 000 nya bostäderna ska drygt 4 000 bli hyresrätter. Idag finns ca 6 500 hyresrätter i Nacka. Hyresrätter upplåts med tomträtt. Markanvisningar villkoras.

Mats Gerdau menar att det är viktigt med en ökad konkurrens inom byggbranschen och att försöka hitta byggherrar som bygger billigt. Vidare anser Mats Gerdau att det är angeläget att snabba på byggtiderna och begränsa möjligheterna till överklagan.

Simon och Dennis pratade om vikten av en aktiv markpolitik, konkurrensen inom byggbranschen och att Nacka saknar allmännytta.