Region Stockholm i Järfälla

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade förra veckan Claes Thunblad från Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Claes Thunblad berättade att fler än 1 000 bostäder per år ska byggas i Järfälla fram till 2040. Den beräknade fördelningen är att ca 30 procent av dessa blir hyresrätter. Ambitionen är dock att den andelen ska bli större. Ägardirektivet till allmännyttan anger att det ska byggas 300 bostäder per år. Pris är inte ett kriterium vid markanvisningstävlingar. Krav ställs på att byggstart ska ske inom två år. Kommunen säljer marken vid byggnation. Vidare berättade Claes Thunblad att kommunen ska fatta beslut om att förkorta planprocessen.

Simon pratade om vikten av en aktiv markpolitik, konkurrensen inom byggbranschen, avkastningskrav på allmännyttan, hyresgästernas inflytande vid upprustning och systematiserad hyressättning

Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad och Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm