Region Stockholm i Danderyd

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Olle Reichenberg berättade att planer finns för ca 1 700 nya bostäder under de kommande fem åren, de allra flesta bostadsrätter men ca 300-400 studentlägenheter. Det finns ett stort intresse från byggherrar att bygga hyresrätter i Danderyd. Det är inte aktuellt med en allmännytta i kommunen.

Han tycker att bullerlagstiftningen borde vara mer flexibel, att möjligheterna till överklagan borde minska och han ser ett problem med att få en rimlig produktionskostnad för hyresrätter. Kommuninvånarna i Danderyd är i allmänhet inte positiva till bostadsbyggande. Han ser gärna en samverkan med Hyresgästföreningen region Stockholm när det gäller opinionsbildning kring buller och överklagandemöjligheter.

Danderyds inspel i Sverigeförhandlingen handlar om en utbyggd tunnelbana där en ny station i så fall skulle byggas i kommunen. Olle Reichenberg menar då att ca 5 000 nya bostäder skulle kunna byggas i Danderyd. Kanske ännu fler om det blir en överdäckning av E 18.

Simon pratade om att Danderyd saknar allmännytta, vikten av en aktiv markpolitik, bristande konkurrens inom byggbranschen och att befolkningen beräknas minska i Danderyd.

Olle Reichenberg och Simon Safari