Region Stockholm hos (V) i Stockholms stad

Simon Safari, ordförande och delar av kansliet träffade tidigare idag Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad och hade ett givande samtal.

Clara och Simon diskuterade bl.a. Micasa Fastigheter i Stockholm AB som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter, utvecklingen av äldreboenden och finansieringen av gemensamhetsytor.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad, Simon Safari regionordförande i Hyresgästföreningen

Bli medlem nu, från 80 kronor i månaden