Region Stockholm hos (MP) i Stockholms stad

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag borgarrådet Daniel Helldén (MP) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. vår gemensamma ståndpunkt att Bromma flygplats ska läggas ner för att det istället ska byggas bostäder där. Miljöpartiets inställning när det gäller upplåtelseformer där är att det ska vara hälften hyresrätter. Andra frågor vi lyfte med Daniel Helldén (MP) var hyresgästers trångboddhet, bostadsbristen och infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet. Simon var också tydlig med att hyresförhandlingarna med allmännyttan ska ske direkt med dem.

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm träffar Daniel Helldén