Region Stockholm hos (KD) i Stockholms stad

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade Erik Slottner, gruppledare för (KD) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. bristande konkurrens inom byggbranschen. Andra frågor vi lyfte med Erik Slottner (KD) var trångboddhet, hyresnivåer och vikten av en aktiv markpolitik.

Simon Safari och Erik Slottner