Prefabricerade hyreshus ska mildra bostadskrisen

SKL , Sveriges kommuner och landsting har avtalat med en rad olika byggbolag om fasta priser på prefabricerade bostadshus. Husen kan stå inflyttningsklara inom ett år och priset blir 25 % lägre än normalt. De högre flerbostadshusen blir klara på 8-11 månader och de lägre på 5-8 månader.

Mariestad är den första kommunen som har beställt ett hus, ett tvåvåningshus med nio lägenheter som ska vara inflyttningsklart i slutet av 2017. Fler kommuner är redo att följa det spåret. Det enda de behöver för att börja bygga är att ha planlagda tomter.

Svenska Dagbladet uppger att Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert vid SKL, berättar att ett skäl för dessa fabriksklara hus är att de går fort att få fram när byggsektorn är överhettad.

Husen, som är både snabbare och billigare att bygga, ger ett nytt hopp om att lindra bostadskrisen. 

Läs mer på Svenska Dagbladets hemsida.

Hyresrätter byggs i Årsta