Nomineringar av ledamöter till regionens Etik- och Moralgrupp

På fullmäktiges höstmöte den 21 november 2015 valdes sex personer till Etik- Moralgruppen. Fullmäktige valde 3 personer på två år och 3 på ett år. Nu kan du som medlem hjälpa regionens valberedning med nomineringar till denna grupp.

Valberedningen har för avsikt att lägga fram ett förslag där gruppen finns representerad av alla delar i regionen. Personerna som nomineras bör ha erfarenhet av konflikthantering.

Uppdrag inom regionen

Vi vill påminna om att de personer som nomineras skall vara tillfrågade och att de även ska ha sagt ja till att bli nominerade, den föreslagna personen ska vara medlem/förtroendevald (ej anställd inom Hyresgästföreningen).

I det bifogade filen finner ni en nomineringsblankett. Nominerar era kandidater och skicka till valberedningen senast söndagen den 18 september 2016.

Det finns många bra krafter runt om i vår region, vi behöver er hjälp att hitta dem!

Skicka era nomineringar via e-post till: maj.loven@comhem.se eller

ingela.mann.asplund@hyresgastforeningen.se

Ni kan även skicka dem med post till:

Hyresgästföreningen
Valberedningen/Kansliet
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen              

Etik- och Moralgruppen består idag av 6 leda­möter,

Nominering gäller tre ordinarie platser för två år.


Ledamöter valda fram till höstmötet 2017

Berit Henningsson Malmring, Södertälje     Valdes 2015 för två år

Britt-Marie Löfdahl, Solna                                          ”

Henrik Hammar, Norrmalm                                        ”

Nuvarande ledamöter valda fram till 19 november 2016

Anders Loosme, Södermalm                       valdes 2015 för ett år

Mats Stake, Bromma Ekerö                                         ”

Maud Pettersson, Nynäshamn                                      ”