Medlemsenkäten 2017

Hyresgästföreningen region Stockholm genomför för andra året i rad en medlemsenkät. Syftet med enkäten är att undersöka hur nöjda medlemmarna är med sitt boende. Den är också ett verktyg för att uppfylla kvalitetskriterierna i förhandlingsverksamheten

Frågorna i enkäten handlar bland annat om boendets kvalitet, tryggheten i fastigheten samt medlemmarnas möjligheter att påverka beslutsprocesser om boendet. Enkäten går ut till samtliga medlemmar i de fastigheter som är föremål för förhandlingar om 2018 års hyra.

För att du ska kunna svara på enkäten måste vi ha rätt mejladress till dig.

Om du byter mejladress kan du skicka ett mejl från den nya adressen till medlemsregistret. medlemscenter@hyresgastforeningen.se. Hit kan du också anmäla nytt mobilnummer eller postadress. Du kan även ringa vår växel på 0771-443 443.

Undersökningen är helt anonym. Insamlingen sker under maj och juni och resultatet presenteras och offentliggörs under oktober månad. På www.dinvard.se kommer resultatet att finnas tillgängligt för de fastigheter där minst fem medlemmar har svarat.