Länsstyrelsen Stockholm: Många kommuner kan arbeta mer med markfrågor

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerar idag sin rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2015”.

 Bostadsrätten är den vanligaste upplåtelseformen, andelen hyresrätter av bostadsbeståndet är 37 procent. Danderyd, Nacka, Salem, Täby och Vaxholm saknar allmännytta. Omfattningen av det kommunala markägandet varierar; från mindre än 5 procent till över 80 procent. Länsstyrelsen anger att ha ett litet markinnehav är en hämmande faktor för en kommuns möjlighet att styra bebyggelseutvecklingen. Stockholm, Nacka och Södertälje erbjuder möjlighet att hyra mark med tomträttsavtal till dem som önskar bygga hyresrätter. Länsstyrelsen påpekar att många kommuner skulle kunna arbeta mer strategiskt med ägardirektiv och markfrågor.

Alla kommuner uppger att de har underskott på bostäder. För att klara bostadsbehovet behöver antalet inflyttningsklara bostäder ligga kring det regionala målet om 16 000 bostäder per år. Kommunerna bedömer att bostadsbyggandet och byggandet av hyresrätter ökar, över 40 procent av det som byggs är hyresrätter. Länsstyrelsens erfarenhet är dock att kommunerna överskattar sitt bostadsbyggande med 20-30 procent.


I rapporten hänvisar Länsstyrelsen till Hyresgästföreningen som källa när det gäller ungas boendesituation i Stockholmsregionen.