Mer inflytande för Akelius hyresgäster när

Nu är förhandlingarna klara mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Akelius. Den nya överenskommelsen innebär bland annat ökat inflytande för hyresgäster boende i Akelius fastigheter.

Efter långa förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och Akelius slutligen enats om hyrorna 2016 för drygt 6000 lägenheter i Stockholmsregionen.

– Hyresförhandlingarna har i år varit ovanligt långdragna men nu har vi äntligen landat i en överenskommelse, säger Per Björklind, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Överenskommelsen innebär generellt höjningar på 0,6 alternativt 0,9 procent från 1 mars men lokala avvikelser förekommer, till exempel i Nynäshamn, Västerhaninge och Salem. Akelius hade yrkat på hyreshöjningar mellan 1,8 och 3,5 procent från  1 januari och hänvisade bland annat till ökad efterfrågan.

Höjningen beror på lägenhetens nuvarande hyresnivå i förhållande till standard, där de som har högre nivåer får den lägre höjningen.

– Vi har också för första gången kommit överens med Akelius om att alla områden har rätt att bilda lokala hyresgästföreningar och få ekonomisk stöd från bolaget, även om det inte finns ett boinflytandeavtal, säger Per Björklind. Det gör att dialogen mellan hyresgästerna och bolaget på det lokala planet kommer att öka och att hyresgästerna får större möjligheter att påverka sitt eget bostadsområde.

Drygt 2600 lägenheter i Akelius bestånd i Stockholmsregionen omfattas inte av överenskommelsen eftersom bolaget här vill ha hyresnivåer och/eller höjningar som Hyresgästföreningen region Stockholm inte kunde acceptera. Bolaget har därför valt att undanta dessa lägenheter från förhandlingarna.