Hyresrätter ska göra Blackeberg tryggare

I området Blackeberg i Bromma finns det planer på att bygga 95 nya hyresrätter. Bostäderna ska förutom fungera som hem även göra området tryggare menar stadsbyggnadskontoret. Två hus beräknas uppföras med nio våningar vardera samt ha underliggande parkeringsdäck. Svenska bostäder står bakom projektet som just nu är ute på samråd på det lokala medborgarkontoret vid Blackebergs bibliotek.

Läs mer om projektet på Stockholm stads hemsida