Hyresgästföreningens medlemsenkät klar

Hyresgästföreningen i Stockholm genomför årligen en undersökning kring hur nöjda medlemmarna är med sitt boende. Undersökningen är den största mätning som görs bland hyresgäster i Sverige.

Ett av Hyresgästföreningens vägledande kärnvärden är att kunna skapa nytta för våra medlemmar. Genom enkäten stärker vi hyresgästers möjlighet att förbättra sitt boende. Resultatet är tänkt att användas för att systematiskt förbättra boendekvaliteten. 

För att alla medlemmar ska kunna få största möjliga nytta av enkäten redovisas allt resultat helt öppet. Det är ett centralt värde för Hyresgästföreningen att genom öppenhet och tydlighet sprida den kunskap som enkäten skapar.

På  Din Värd kan du enkelt hitta information om ditt boende och hur väl din hyresvärd står sig i jämförelse med andra. På sidan kan du jämföra hyresvärdar och fastigheter i hela Stockholm.