Hyresgästföreningen står på hyresgästernas sida

Med anledning av att Telge Bostäder och Telge-Hovsjö avbryter förhandlingarna om systematiserad hyressättning och istället väljer att höja enligt det årliga avtalet, vill vi göra några förtydliganden från vår sida. Vi är övertygade om att vi och bolagen kommer att fortsätta arbetet med en systematiserad hyressättning framöver.

Vi har tillsammans med Telge Bostäder och Telge-Hovsjö kommit en bra bit på väg när det gäller systematisering av hyrorna. Systematisering innebär att man genom ett poängsystem gör det möjligt för hyresgästerna att se vad man betalar för. Detta sker inom ramen för nuvarande lagstiftning och är en utveckling av bruksvärdesprincipen som innebär att hyran ska sättas utifrån vad hyresgästerna värderar i sitt boende.

I december 2016 skrev vi och bolagen ett avtal om hur modellen skulle se ut. Efter det har bolaget gjort egna tillämpningar av den modellen och vi är inte helt säkra på vilka konsekvenser dessa får. Vi vill säkerställa att modellen fungerar på tänkt sätt och att det inte blir en snedvriden hyressättning och att Telge Bostäders och Telge-Hovsjös hyresgäster får betala priset.

Systematiserad hyressättning är en prioriterad fråga för Hyresgästföreningen, vi tror på det och arbetar ständigt för att få fram så bra modeller som möjligt tillsammans med våra motparter. Innan vi tecknar ett avtal som berör tusentals hyresgäster vill vi självfallet därför vara säkra på vilka konsekvenser det får idag och att det inte slår snett inom ett eller två år.

Vi är måna om våra medlemmar och alla hyresgäster och tror att Telge Bostäder och Telge-Hovsjö har förståelse för vår roll och vårt ställningstagande i detta. Vi ser fram emot fortsatta förhandlingar i systematiseringsarbetet med bolagen.

Med vänlig hälsning

Förhandlingsenheten
Hyresgästföreningen Region Stockholm