​Hyran 2016 klar för Micasas hyresgäster

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och Micasa fastigheter i Stockholm AB träffat en överenskommelse om hyrorna för 2016. Hyran höjs med 0,65 procent från 1 april 2016.

Micasa valde att invänta de hyresöverenskommelser som har slutits mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och de andra allmännyttiga bolagen i Stockholms stad innan de kom med sitt yrkande och begärde då följsamhet med dem.

Anledningen till att förhandlingarna har dragit ut på tiden är att bolaget har valt att inte redovisa de ekonomiska skälen för en höjning. Istället har bolaget hänvisat till att de har högre service och lägre hyror än andra fastighetsvärdar med liknande fastighetsbestånd.