Ungdomsbostäder planeras i Midsommarkransen

Nu presenteras en ny idé om bostäder till unga. I Midsommarkransen vill kommunala Familjebostäder enligt ett förslag uppföra 30 nya hyresrätter till unga. I anslutning till bostäderna kommer det även byggas lokaler för service och butiker. På hustaket kommer det finnas grönska och gemensamma ytor för aktiviteter. Byggnaderna kommer att uppföras i modulform som svagt bildar en s-form. Projektet är ute på samråd mellan 31 augusti till 12 oktober.

Läs mer på Stockholm stads hemsida.