Förslag om ett bostadsbyggnadskansli inom landstinget

Socialdemokraterna föreslår att ett bostadsbyggnadskansli inrättas inom Stockholms läns landsting. Kansliet ska verka för att öka byggtakten i länet och att bostadsbyggandet ska leda till ökad social jämlikhet och integration. Vidare ska kansliet samordna mellan kommunerna, Länsstyrelsen och landstinget samt samverka med byggsektorn. Samtliga kommuner i länet ska ta ansvar för bostadsbyggandet.

Förslaget ligger helt i linje med Hyresgästföreningen region Stockholms fokus på ökad regional samverkan. Men det förändrar inte frågan om ansvar och inflytande i grunden; det är fortfarande kommunerna som har detta. Bostadspolitiken är formellt inte regional.

Läs mer här!