Förhandlingarna om 2017 års hyra går fortare än tidigare år

Årets hyresförhandlingar för 2017 års hyror flyter på bra, och många är redan klara.

I början av april har knappt 230 000 lägenheter i stockholmsregionen fått sin hyra färdigförhandlad med en snitthöjning under 0,7 procent. Samtliga allmännyttiga bostadsbolag är klara förutom Lidingöhem AB. Uppgörelserna inom allmännyttan rör knappt 157 000 lägenheter.

Uppgörelserna blir klara löpande och en hel del avtal skrivs på två år, något som i slutändan innebär trygghet och stabilitet för hyresgästerna. Sex färdiga uppgörelser visar att drygt 37 500 lägenheter har avtal för två år framöver, där höjningarna för 2018 ligger på mellan 0,64 till 0,69 procent. Bolagen är Järfällahus, Förvaltaren, Botkyrkabyggen, Sigtunahem, Ekerö Bostäder och Huge Fastigheter.

I landet är totalt 850 000 lägenheter färdigförhandlade i början av april, även här med en genomsnittlig höjning väl understigande 0,7%.