Dags att nominera ombud till förbundsstämman 2016

(Informationen nedan riktar sig till medlemmar i region Stockholm)

Nu är det hög tid  att nominera ombud till stämman.

Sista nomineringsdag, 16 oktober 2015, kl 23:59

Den 17-19 juni 2016 kommer Hyresgästföreningens förbundsstämma sammanträda i Trollhättan.

Valberedningen vill uppmana er tänka på att den/de ni nominerar:

- Att den/de man väljer är en god företrädare för hyresgästföreningen, det är inget krav att man är förtroendevald.

- Fördelning mellan könen

- Åldersfördelningen

- Etnisk bakgrund

- De personer ni nominerar ska vara beredda på att delta i förberedelse inför förbundsstämman, ca 5-9 kvällar samt en helg. I skrivande stund är inget klart hur arbetet kommer läggas upp i delegationen, så tidsåtgången är en uppskattning.

- De personer ni nominerar ska vara tillfrågade och kunna delta på hela stämman. 

Nomineringarna ska skickas till:

 ingela.mann.asplund@hyresgastforeningen.se

eller

 maria.envall@hyresgastforeningen.se

Hör av er på telefon om ni har några frågor:

010-459 20 01 (Ingela)

010-459 19 42 (Maria)