Dags att nominera ledamöter till uppdrag i region Stockholm

Nu behöver valberedningen i region Stockholm medlemmarnas hjälp med nomineringar till uppdrag i regionstyrelse, till revisor och regionens valberedning.

​Det är mycket viktigt att de nominerade ser seriöst på sitt uppdrag, att de är villiga att ta på sig ett ansvar för organisationens framtida trovärdighet och legitimitet på bostadsmarknaden. Ledamöterna i regionstyrelsen kommer även att tillsammans med de anställda delta i regionens förnyelsearbete.
 
Målsättning
Valberedningen har för avsikt att lägga fram ett förslag där regionstyrelsen ska präglas av: kompetens, mångfald, jämställdhet, integritet, kreativitet, öppenhet och förmåga att kommunicera, analytisk förmåga. Alla behöver inte ha samtliga förmågor men tillsammans bör det finnas så mycket som möjligt.
 
Uppdrag inom regionen
På sidan tre finns en sammanställning över vilka uppdrag som vi behöver nomineringar till. Vi vill påminna om att de personer som nomineras skall vara tillfrågade och att de även ska ha sagt ja till att bli nominerade. Har ni förslag på någon medlem eller förtroendevald som ni tycker passar in på beskrivningen och som ni vill se som företrädare för vår region?
 
Använd blanketten på sidan fyra när ni nominerar era kandidater och skicka till oss i valberedningen senast onsdagen den 1 mars.

För mer information samt blankett - klicka här
Det finns många bra krafter runt om i vår region, vi behöver er hjälp att hitta dem!
  
Skicka era nomineringar via e-post till:
maj.loven@comhem.se eller
Valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se
 
Ni kan även skicka dem med post till:
Hyresgästföreningen
Valberedningen/Kansliet
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen