Bra flyt i årets hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna om 2017 års hyror flyter på bra, och många är redan klara.

Totalt har drygt 165 000 lägenheter i stockholmsregionen fått sin hyra färdigförhandlad med en snitthöjning under 0,7 procent för 2017. Det utgör mer än hälften av alla lägenheter som regionen förhandlar för, 330 000 lägenheter. De enda allmännyttiga bostadsbolagen i länet som ännu inte har förhandlat klart hyrorna för 2017 är Huge och Lidingöhem, alla andra är klara!

Uppgörelserna blir klara löpande och en hel del avtal skrivs på två år, något som i slutändan innebär trygghet och stabilitet för hyresgästerna. Fem färdiga uppgörelser visar att cirka 30 000 lägenheter har avtal för två år framöver, där höjningarna för 2018 ligger på 0,64 till 0,69 procent.

Dessa överenskommelser, motsvarande ca 10 procent av samtliga lägenheter som ska förhandlas 2018, kommer att bli mycket användbara när vi inleder förhandlingsarbetet med inlagor till de allmännyttiga bostadsbolagen för 2018 års hyra, och i arbetet med ”märkessättandet” gentemot de privata fastighetsägarna.