Allmännyttan vräker flest barnfamiljer

Under det första halvåret 2015 har 30 vräkningar av barnfamiljer utförts i Stockholms län, 20 av dessa skedde i allmännyttan. Förra året verkställdes totalt 52 vräkningar, 29 av dem i allmännyttiga bolag. För 2013 är siffrorna 53 verkställda vräkningar, 29 skedde i de kommunala bolagen.

Av länets 26 kommuner har 21 kommuner egna bostadsbolag. Att endast fyra av dessa har särskilda skrivningar i ägardirektiven hur de ska undvika att barnfamiljer vräks är minst sagt anmärkningsvärt.

I Dagens Samhälle har Hyresgästföreningen region Stockholm fått in en debattartikel där vi kräver av länets kommuner att göra det enda anständiga: att i sina ägardirektiv tydligt skriva in att bostadsbolagen ska göra allt de kan för att i samarbete med sociala myndigheter undvika att barnfamiljer vräks.

Läs debattartikeln här.