750 nya bostäder under Skanstulls broar

En helt ny stadsdel, med bostäder, butiker, kultur och hotell. Stockholm stad har idag lagt fram ett förslag om att bebygga området under Skanstulls broar. Staden ser en potential med upp till 750 nya bostäder med tillhörande stadsbebyggelse. Projektet uppges vara en viktig del i att koppla samman staden och Södermalm med Gullmarsplan och Slakthusområdet. Ewa Wåhlin är stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret kommenterar projektet på stadens hemsida:

”Ytorna under broarna är inte så välutnyttjade idag. Där blir det nu en levande stadsdel med gröna torg och stor variation. Vi vill skapa en levande och varierad stadsdel med bostäder, verksamheter, butiker, kultur och idrott. Det ska bli enklare, tryggare och mer attraktivt att ta sig mellan de olika områdena.”

Läs mer om projektet på Stockholm stads hemsida.