Vill du vara med och göra Hofors bättre?

Vill du vara med och göra Hofors bättre? Har du intresse av att vara med och utveckla Hofors kommun?

Då kan du höra av dig till oss i nätverket HoSam. Vi bjuder ständigt in nya aktörer till samtal och ser gärna att ni som har en idé eller har ett problem som ni inte kan lösa själva deltar.

Det är så mycket enklare och roligare att jobba tillsammans!

Det är Hyresgästföreningen som är sammankallande i den frivilliga samverkansgruppen HoSam. Nätverket bildades under våren 2018 och har hittills lyckats hitta många gemensamma projekt och aktiviteter som syftar till att utveckla Hofors kommun och göra bra ännu bättre.

Hosam - gör Hofors bättreVåra fokusområden är

  • sysselsättning
  • utbildning
  • bostadsfrågor och
  • aktiviteter som skapar trivsel och trygghet.

Vi välkomnar myndigheter, skolor, näringsliv, föreningar och enskilda personer som vill engagera sig i våra fokusområdena och tror sig kunna bidra.

För mer info, frågor och önskemål om deltagande, kontakta Stefan Björling, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle på 010-459 13 46 eller stefan.bjorling@hyresgastforeningen.se

Vi som deltar i gruppen i dag är:
Hyresgästföreningen
ABF Hofors
Hoforshus AB 
Hofors kommun (Arbetsmarknads- och integrationsenheten och kultur och fritid)
Studieförbundet Vuxenskolan
Polisen
Rädda Barnen